ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร #การเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://co-dev.pi.ac.th/#/login (รหัสหลักสูตร 02020007)