เอกสารดาวน์โหลด

รายชื่อวิทยากรประจำกลุ่มและห้องเรียน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมแบบแบ่งกลุ่ม.pdf

ตารางเรียน

ตารางการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่อัพเดพ.pdf

เอกสารสำหรับอบรมประจำวัน